Giải trí 13/06/2014

Đầy ma mị bộ ảnh được thực hiện ở độ sâu 25m dưới đáy biển

Để hoàn thành bộ ảnh các người mẫu và ekip lặn phải tìm đến nơi độ sâu 25m dưới mặt nước biển, và thậm chí phải đối mặt với nhiều nguy hiểm

X Đóng