"Táo Tinh Thần" Tự Long quẩy tung với "Vợ người ta"

|

"Táo Tinh Thần" Tự Long vào chầu Ngọc Hoàng bằng "Vợ người ta" đầy thời sự.

Theo: vtvgo.vn