Đời 09/07/2014

Đại diện Bộ Tài chính: “Giá xăng đáng lẽ phải tăng 918 đồng/lít”

"Đáng nhẽ là xăng sẽ tăng 918 đồng nhưng vì sử dụng quỹ bình ổn 500 đồng nên chỉ tăng 418 đồng", đại diện Bộ Tài chính nói.

X Ðóng