Tâm sự của "phá gia chi tử" khiến triệu người rơi nước mắt

|

Nông nổi làm ra những chuyện không thể tin nổi với mẹ, tuy nhiên những gì mẹ anh làm đã khiến nhiều người kinh ngạc...

Theo nguồn: Marc's Life-Changing Story