"Tắm" nhầm địa bàn, cò trắng bị đám cá cọp biến thành xương trắng sau vài giây

|

Đây là những thước phim chân thực sống động được quay ở hạ lưu sông Amazon. Mà nhân vật chính chính là những gã hung thần ăn thịt, bá chủ vùng sông nước với tên gọi cá Hổ, cá Răng Đao - Piranha. Chỉ một giây bất cẩn rơi xuống sông, chú cò trắng đã "ra đi" một cách không thể nào nhanh hơn.