Tại sao một số người có lỗ nhỏ ở vành tai

|

Một phần nhỏ dân số sinh ra với dị luân nhĩ, một lỗ nhỏ ở vành tai có thể là dấu vết còn lưu lại của mang cá khi con người tiến hóa.

Theo nguồn: Tech Insider

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube