;

Tại sao mây bay mãi chẳng dừng?

| <

Có bao giờ bạn nhìn lên bầu trời và tự hỏi vì sao mây bay mãi không dừng lại một chỗ cố định chưa?

;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube
X Đóng