Tác giả "Ngày càng tròn, ngày càng béo" trở lại với nhạc chế cực lợi hại

|

Nhóm H.C.Y.A tiếp tục khẳng định thế mạnh của mình bằng một "hit chế" khác nói về thực trạng về rau sạch hiện nay.

Theo nguồn: vtvgo.vn