"Sướng mắt" với những thí nghiệm cùng đồng nóng chảy

|

Cùng xem khi đổ đồng nung chảy vào những vật này thì xảy ra phản ứng như thế nào nhé. Tuyệt đối không nên thử tại nhà nhé!

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube