"Sướng mắt" với những thí nghiệm cùng đồng nóng chảy

|

Cùng xem khi đổ đồng nung chảy vào những vật này thì xảy ra phản ứng như thế nào nhé. Tuyệt đối không nên thử tại nhà nhé!