Sự tiến hóa "nổi da gà" của các "zombie" 100 năm qua

|

Bạn có biết rằng thây ma cũng có thể biến đổi theo năm tháng? Hãy cũng xem thử những xác sống ấy thay đổi theo chiều hướng như thế nào nhé!

Theo nguồn: ellimacs sfx makeup