Song Ji Hyo biến thành fan thực sự khi gọi cho Park Bo Gum

|

Trong tập “Running Man” phát hôm ngày 3 tháng 4, Song Ji Hyo đã cho thấy một vẻ khác của cô như một người hâm mộ khi được gặp Park Bo Gum.

Tuần này, chương trình đánh dấu cuộc tổng tuyển cử sắp tới của Hàn Quốc bằng nhiệm vụ mỗi thành viên sẽ cố gắng tuyển người ủng hộ nhằm hoàn thành mong muốn nào đó của họ. Nhiệm vụ của Song Ji Hyo là tìm kiếm một người hỗ trợ mà tuổi có cùng con giáp giống như cô.

Cô biết được Park Bo Gum cầm tinh cùng con giáp với mình, dù anh nhỏ hơn cô 12 tuổi. Điều này hoàn toàn phù hợp như cô đã hy vọng anh sẽ là cộng sự của mình trong tập theo chủ đề các con giáp trước đó. Vì vậy, cô nàng đã quyết định tuyển anh.

Theo nguồn: running man