Sốc với thử thách vừa chạy xe vừa nhắn tin

|

Vì không thể ngăn chặn tình trạng vừa lái xe vừa nhắn tin, người Bỉ đã nghĩ ra sáng kiến vô cùng độc đáo.

Khi những người mới thi lái xe, phải thi luôn cả chứng chỉ vừa lái xe vừa nhắn tin, và thử nghiệm này đã giúp cho các tân tài xế nhận ra sự nguy hiểm không lường trước được của thói quen này.