Sốc với thử thách lòng trung thực bằng tiền từ thiện

|

Họ sẵn lòng giúp đỡ khi được nhờ trông giúp thùng tiền từ thiện. Nhưng có bao nhiêu trong số đó thành thật về số tiền được cho?

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube