Sốc với thử nghiệm rơi điện thoại giữa phố

|

Khi bạn làm rơi điện thoại thì điều gì sẽ xảy ra? Hãy cùng xem cách cư xử của những người xung quanh nhé!

Theo nguồn: Adrian Gee