;

Sốc với thử nghiệm dụ dỗ bắt cóc trẻ em quá dễ dàng

|

Thử nghiệm cho thấy trẻ con rất dễ tin người lạ và trở thành nạn nhân trong các vụ bắt cóc. Vì thế các bậc làm cha mẹ phải tuyệt đối lưu ý.

Nguồn: Daily Mail

 

 

 

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube
X Đóng