Sốc với cảnh bán hàng "ảo thuật" kiểu Trung Quốc

|

Bạn sẽ "giật mình" khi món hàng bị tráo từ tay cô bán hàng người Trung Quốc một cách "quá nhanh quá nguy hiểm", vô cùng khó để phát hiện.