Sốc với cảnh bán hàng "ảo thuật" kiểu Trung Quốc

|

Bạn sẽ "giật mình" khi món hàng bị tráo từ tay cô bán hàng người Trung Quốc một cách "quá nhanh quá nguy hiểm", vô cùng khó để phát hiện.

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube