;

Sốc: Chó điều khiển xe chở chủ dạo phố

| <

Thanh niên ngồi phía sau hoàn toàn không hề can thiệp nhưng chú chó vẫn có thể điều khiển xe chạy một đoạn dài trên đường phố. 

;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube
X Đóng