Sợ "sen" chết đuối, "boss" mèo kêu la thống thiết

|

Nhìn thấy "sen" nằm trong bồn tắm, "boss" mèo vô cùng hoảng sợ, kêu la thống thiết, cố gắng hết sức để cứu "sen" khỏi "chết đuối".

Nguồn: RedMistNinja

 

 

 

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube