Sao 30/12/2012

Super Junior là nghệ sỹ của năm của SBS MTV

Super Junior đã đứng đầu danh sách bầu chọn cho giải thưởng SBS MTV Best of the Best

X Ðóng