Giải trí 01/10/2013

Shoo khoe bụng bầu khi tái hợp cùng S.E.S trên tạp chí Oh Boy!

Shoo khoe bụng bầu khi tái hợp cùng 2 thành viên còn lại của nhóm S.E.S là Eugene và Bada trên tạp chí Oh Boy!

X Ðóng