Sẽ ra sao nếu samurai thời xưa sử dụng điện thoại?

|

Nêu lên tác hại của việc chăm chăm vào sử dụng điện thoại, đoạn clip có một ý tưởng vô cùng độc đáo và sáng tạo.

Theo nguồn: 9UP