Sẽ ra sao nếu con người xây dựng quê hương trên "cung chị Hằng"?

|

Trái Đất ngày càng chật chội, vậy có khi nào trong một tương lai gần con người sẽ bắt đầu di cư lên sinh sống ổ Mặt Trăng không?