Sẽ ra sao nếu có một hố đen nằm trong túi bạn?

|

Hố đen dù chỉ bé bằng một đồng xu hay chỉ nặng bằng một đồng xu thì cũng đủ giết chết bạn rồi đấy!