Sẽ như thế nào nếu đồng "nóng bỏng" gặp băng "lạnh lùng"

|

Với thí nghiệm đổ đồng nóng vào khối băng thì chuyện gì sẽ xảy ra? Hãy cùng xem nhé.

Theo nguồn: Tito4re