Scrat "thảm hoạ" và trò đùa vũ trụ

|

Chỉ vì sự tham ăn của mình, mà chú sóc Scrat "thảm họa" đã hình thành nên hệ mặt trời, thay đổi vũ trụ. Có ai còn nhớ chú sóc nổi tiếng trong loạt phim "Kỷ băng hà" này không?

Bộ phim được thực hiện bởi hãng Fox.