Sau tất cả, Trấn Thành đáng mặt là người đàn ông của Hari Won

|

Phải khẳng định một điều, không có Sao Việt nào, cũng như rất ít Sao trên thế giới có đủ bản lĩnh và đáng mặt đàn ông như Trấn Thành, anh đã vượt qua tất cả để mang đến hạnh phúc thực sự cho người mình yêu thương. 

Theo nguồn: Tổng hợp