Video Cover 27/11/2015

Mingoz - Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh (Japanese Cover)

Phiên bản tiếng Nhật của "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" sẽ mang đến cho bạn những cảm xúc nhẹ nhàng, sâu lắng.

X Ðóng