Sao Việt thế nào trong mắt người Hàn?

|

Những bạn du học sinh Hàn Quốc sinh sống tại Việt Nam nghĩ gì về những thần tượng Việt?

Theo nguồn: Khoa tiếng Việt