Sao Sao Chat Cùng Sao 22/01/2016

Huỳnh Lập - Từ hiện tượng mạng đến quán quân sân khấu kịch

Cùng đặt những câu hỏi cho Huỳnh Lập, quán quân Cười Xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ và là khách mời tiếp theo của Sao Chat Cùng Sao nhé!

Sao Sao Chat Cùng Sao 12/01/2016

Vũ Cát Tường đang ngầm khẳng định giới tính trong MV Mơ?

Cùng đặt những câu hỏi cho Vũ Cát Tường, khách mời tiếp theo của Sao Chat Cùng Sao nhé!

X Ðóng