Rùng mình xem phản ứng khi cho thịt tươi vào ni-tơ lỏng

|

Bạn sẽ bất ngờ khi thấy thịt và những loại rau quả khi cho vào nitơ lỏng sẽ trở thành như thế này. Hãy cùng tìm hiểu và xem thử nhé!

Theo nguồn: frandom.com