Rùng mình trước cảnh hồ nước bốc cháy sôi sục

|

Một hồ nước ở Thái Lan bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt sau khi châm lửa khiến nhiều người kinh hãi, nguyên nhân được cho là quá ô nhiễm.