Rợn người trước cảnh ngấu nghiến ăn sống nhện độc

|

Có lẽ để khẳng định, đồ ăn sống bổ dưỡng hơn, anh chàng Jason này đã quyết định “chơi lớn” bằng một việc mà ai cũng chẳng dám nghĩ đến đó là: ăn sống một con nhện Nam Âu lớn đầy lông lá. Theo nhiều người đó là hành động kinh dị nhưng anh ta vẫn cảm thấy đó là điều bình thường như việc ăn côn trùng thôi.