;

Rơi nước mắt với phim hoạt hình ngắn: "Lily và người tuyết"

| <

Lily dần lớn lên, anh bạn thân người tuyết từ thuở ấu thơ cũng dần bị lãng quên trong tủ lạnh. Cho đến một ngày...

;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube
X Đóng