Rơi nước mắt với người đàn ông cụt tay chăm sóc mẹ già

|

“Tôi không có tay nhưng tôi có một đôi chân lành lặn...", anh Chen Xinyin từ chối mọi sự giúp đỡ vì muốn tự mình nuôi mẹ già 91 tuổi.