Rơi nước mắt với câu chuyện về chiếc cửa sổ bệnh viện

|

Hai người bạn già cùng nằm trong một phòng bệnh viện, và người này chỉ có thể biết được thế giới bên ngoài qua đôi mắt của người kia...

Và chỉ đến khi một ngày nọ, một người ra đi mãi mãi, thì câu chuyện qua chiếc cửa sổ hàng ngày mới dần sáng tỏ. Bộ phim ngắn mang tên "Cửa sổ bệnh viện" sẽ khiến bạn không cầm được nước mắt với nội dung đầy tính nhân văn.