Rơi nước mắt trước cảnh người cha cố gắng tiếp cận con gái đã mất mẹ

|

Thương con gái mất đi mẹ, người cha đã làm mọi cách để gần gũi với con hơn. Và ông đã làm một chuyện bất ngờ...

Theo nguồn: LIVE Japan