Đời 24/05/2014

[Bạn biết chưa] Nhiều người Việt bị rối loạn tâm thần mà không biết

Các rối loạn tâm thần phố biến là tâm thần phân liệt, động kinh, trầm cảm, mất trí, chậm phát triển tâm thần, nghiện rượu, ma túy...

X Ðóng