Đỉnh 03/07/2015

Sốc: Đã có người bị robot giết chết

Robot là sáng tạo đột phá của con người, nhưng mới đây chính con người lại là nạn nhân của nó.

X Ðóng