Trẻ Starlight Outdoor Cinema 10/11/2016

Ra mắt Starlight Cinema - rạp phim ngoài trời đầu tiên ở Việt Nam

“Starlight Outdoor Cinema” diễn ra từ Thứ 5 đến Chủ nhật hàng tuần, bắt đầu từ ngày 12/11/2016 tại Crescent Mall.

X Ðóng