Radio Ký Ức – Tập 12 – Luôn Cần Những Giấc Mơ

 

TẬP 12: LUÔN CẦN NHỮNG GIẤC MƠ
Cuộc sống luôn luôn ẩn chứa những điều bất ngờ và cuộc tình nào cũng có hợp rồi tan. Đó là những quy luật tất yếu mà ai cũng hiểu. Và em, em cũng sẽ chấp nhận những hợp tan theo quy luật ấy. Đã đến lúc mình nên dừng lại, phải không anh?