Đẹp 05/10/2014

Quỳnh Paris thiết kế trang phục cho nhạc kịch Na Uy

NTK Quỳnh Paris trong vai trò người thiết kế trang phục cho toàn bộ nghệ sĩ.

X Ðóng