Đời 27/04/2017

Soi quy trình chiên mì ăn liền

Quá trình chiên mì hiện đại là công đoạn được quan tâm nhất. Vì vậy, trong sản xuất, việc kiểm soát chỉ số dầu chiên rất quan trọng.

X Ðóng