Quay chậm 1250 lần, hình ảnh bắp rang nở thật mãn nhãn

|

Một đoạn video quay lại toàn bộ quá trình bắp rang nở với tốc độ máy ảnh cực cao 30.000 khung hình/ giây.

Theo nguồn: Warped Perception