Trẻ 28/11/2016

Quản trị doanh nghiệp thuỷ sản, việc lạ lương cao

Hẳn nhiều bạn trẻ sẽ hoang mang: không biết thực tế khi theo đuổi ngành Quản trị doanh nghiệp thuỷ sản, sinh viên sẽ phải học những gì?

X Ðóng