Quá trình phát hiện bản sao lớn và lâu đời hơn của Trái Đất

|

Tàu thăm dò vũ trụ của NASA vừa tìm thấy hành tinh đầu tiên có kích thước gần giống Trái Đất quay quanh một ngôi sao mẹ tương tự Mặt Trời.