Quá trình hồi phục kì diệu của chú chó bị dòi ăn gần nửa đầu

|

Sau 9 tuần được cứu chữa, chú chó hoang bị dòi ăn lõm gần nửa đầu đã hồi phục một cách kì diệu.