Qua mặt 3 nhân viên, trộm lấy cắp xe tay ga chỉ trong một phút

|

Chỉ một phút sơ hở, bị đánh lạc hướng vì dàn cảnh, 3 nhân viên để mất ngay xe tay ga giá trị. Một bài học cảnh giác cao độ cho tất cả mọi người.

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube