Sao 30/06/2014

Song Hye Kyo và Trần Kiều Ân "quá chén" trong tiệc tụ hội xuyên đêm

Dường như quá vui vẻ nên cả 2 người đẹp đã quá chén trong đêm tiệc.

X Ðóng