Pikachu bị tông xe giữa phố vì nhắc nhở an toàn giao thông

|

Chẳng những không được chào đón như binh đoàn Pikachu trước đây mà chú Pikachu "đơn phương độc mã" này còn bị tông xe giữa phố.

Nguồn: Chửi thuê