Phương Trinh bỏ đại gia, lấy trai xấu Hoài Linh

|

Muốn trở thành ca sĩ nổi tiếng có thực tài, Phương Trinh đã tìm đến cô Thúy Nga để luyện thanh và gặp được trai xấu Hoài Linh. Cùng xem câu chuyện diễn biến như thế nào nhé!

Nguồn video: thvl.vn

Phương Trinh bỏ đại gia, lấy trai xấu Hoài Linh

Phương Trinh bỏ đại gia, lấy trai xấu Hoài Linh

Phương Trinh bỏ đại gia, lấy trai xấu Hoài Linh